Projekt dánsko-české spolupráce Úvod do ekologického vzdělávání v České republice

Zahájení projektu: 1994
Ukončení projektu: 1998
Hlavní koordinátor projektu: Řídící výbor (za účasti MŠMT ČR, smluvního partnera s dánskou stranou)
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Květa Lejčková
Ostatní partneři

Technical College, Slagelse (Dánsko)
SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí
SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Schola Humanitas, Litvínov
SPŠS Technikum Maszynove, Karviná - Hranice
ISŠ řemesel a podnikání, Třebíč
ISŠ zemědělská a technická, Mladá Boleslav 


Cíle projektu: Cílem spolupráce škol bylo předat si poznatky z tvorby pedagogických projektů a aplikace moderních vyučovacích metod a dále připravit učební materiály s využitím zkušeností dánské strany.Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Kromě řady odborných seminářů a dalších forem bezprostřední spolupráce (jako například dodávka laboratorního zařízení českým školám) byly výstupem:
- učební text Kapitoly z ochrany životního prostředí
- učební dokumenty experimentálního oboru Průmyslová ekologie, který byl schválen MŠMT