DISCO

European Dictionary on Skills and Competences

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2004

Datum ukončení projektu: 30. 9. 2007

Hlavní koordinátor projektu: 3s UnternehmensberatungGesmbH (Rakousko)

Hlavní řešitel v NÚV: Irena Palánová

 

Ostatní partneři:

ArbeitsmarktserviceÖsterreich (AMS Österreich), Rakousko BundesministeriumfürBildung, Wissenschaftund Kultur (BMBWK) / SektionII , Rakousko

EuropeanUniversitiesContinuingEducation Network (EUCEN), Belgie BundesinstitutfürBerufsbildung (BIBB), Německo Arbejdsmarketsstylesen (TheLabor Market Authority), Dánsko

BETA / CéreqAlsace, University Louis Pasteur Strasbourg, TheEuropean Pole, Francie

Centre Inffo, Francie

TANINFO, Maďarsko

Instituto per la FormazioneProfessionale dei Laboratori (ISFOL), Itálie

VytautasMagnas University / Centre forVocationalEducation and Research, Litva

Arbetsmarknadsstyrelsen / Internet Division, Švédsko

SwedishNational Reference Point forVocationalQualification (SENRP), Švédsko

University ofLondon / Institute ofEducation (IOE), Velká Británie

University of Glasgow / Adult&ContinuingEducation, Velká Británie

 

Cíle projektu: V rámci projektu DISCO bylvytvořen vícejazyčný slovník, kterýusnadňuje práci všem, kteří na evropském trhu práce i ve vzdělávacích systémech potřebují vymezovat či definovat dovednosti jako kvalifikační požadavky i v jiném než mateřském jazyce. Využívají ho např. pracovníci úřadů práce, zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, pracovníci personálních agentur, odborníci na výzkum potřeb trhu práce, kariéroví poradci atd. Slovník slouží i studentům či uchazečům o práci, kteří využívají dokumenty Europass, zejména evropský formát životopisu.Vytvoření slovníku přispívá k terminologické jednotnosti dovedností a kompetencí, usnadňuje práci odborníkům na problematiku trhu práce a kvalifikačních požadavků, poskytuje rámec pro strukturování popisů kompetencí a dovedností a podporuje využívání Europassu.

 


Výstupy
  • Evropský slovník dovedností a kompetencí (tištěná verze v anglickém, německém a francouzském jazyce)
  • CD-ROM verze v anglickém, německém, francouzském, maďarském, českém, litevském a švédském jazyce
  • on-line verze v anglickém, německém, francouzském, maďarském, českém, litevském a švédském jazyce

Další informace  http://www.disco-tools.eu