DISCO II

Informace o projektu:

disco_logo.jpgNázev projektu European Dictionary on Skills and Competences

Zkratka projektu DISCO II

Datum zahájení projektu 1. 11. 2010

Datum ukončení projektu 31. 10. 2012

Hlavní koordinátor projektu 3s UnternehmensberatungGesmbH (Rakousko)

Kontaktní osoba: Heidemarie Müller-Riedlhuber

Hlavní řešitel v NÚV Michala Čičváková

Spolupracovníci projektu v NÚV Lubomír Valenta, Irena Palánová

Ostatní partneři

EIESP, Institut Europeénd´Education et de PolitiqueSociale, Francie

Emmerce EEIG, Švédsko

FWD, fiala web development, Rakousko

ISFOL, Instituto per loSviluppodellaFormazioneProfessionale dei Lavoratori, Itálie

OFI, OktatáskutatóésFejlesztöIntézet, Maďarsko

ŠIOV, Štátnyištitút odborného vzdelávania, Slovensko

SNE, SkillsNetEurope, Belgie

URV, UniversitatRovira i Virgili, Španělsko

UWE, University oftheWestofEngland, Velká Británie

VMU, VytautoDidžiojoUniversitetas, Litva

Cíle projektu

Projekt DISCO II navazuje na projekt DISCO, v jehož rámci vznikl vícejazyčný slovník dostupný na  http://www.disco-tools.eu. Snaha vytvořit „společný jazyk“, který by transparentně popisoval dovednosti a kompetence napříč Evropou, je stále aktuální. Slovník DISCO patří mezi další evropské nástroje snažící se o dosažení transparentnosti – jakými jsou například ECVET, EQF, ESCO nebo EUROPASS.

Hlavní snahou projektu DISCO II je nabídnout všem uživatelům jednotnou terminologii vycházející z výsledků učení, která umožňuje porovnání dovedností a kompetencí ve vzdělávání a na trhu práce. Hlavní cíle projektu:

  • rozšíření slovníku o tři nové jazyky (španělština, slovenština, italština)
  • rozšíření slovníku DISCO o popisy kompetencí ve čtyřech vybraných sektorech (zdravotnictví, sociální služby,
      ochrana životního prostředí a informačních technologie)
  • inovace webové stránky a rozšíření její funkčnosti

 

Výstupy

on-line verze v anglickém, německém, francouzském, maďarském, českém, litevském, švédském, španělském, slovenském a italském jazyce

Další informace  http://www.disco-tools.eu

DEF_flag_logoeac_LLP_CS.gif

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.