ELCIT

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci

Plný název projektu: Interactive ICT-based Programme to Train and Learn English Language Competencies for Instructors of Technical Subjects at Initial Vocational Training Schools

Datum zahájení projektu: listopad 2002
Datum ukončení projektu: duben 2005
Hlavní koordinátor projektu: CODV - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání 
Hlavní řešitel v NÚOV: Mgr. Jitka Součková
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Mgr. Martina Kaňáková, PhDr. Jana Kašparová, Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., Ing. Lukáš Hula
Ostatní partneři: Olomouc Training Center (Česká republika), Training Executives in Communication (Španělsko), City of Sunderland College (Velká Británie), Formaçao, Lingua e Estudos Portugueses, Ltd. (Portugalsko), Ratio Educationis, Ltd. (Slovensko)(Slovensko), NTS Vocational Training, Ltd. (Velká Británie), vybrané školy


Cíle projektu: Cílem projektu bylo zmapovat a popsat jazykové potřeby v zemích, které jsou zapojeny do projektu a vytvořit distanční multimediální a interaktivní výukový program angličtiny, který by pomohl mistrům odborné výchovy při osvojování anglické odborné terminologie ve čtyřech vybraných učebních oborech: kadeřník, krejčí, zámečník, zedník.


Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • výukový program angličtiny přístupný na internetu a CD-ROM
  • učebnicový text
  • Zjišťování vzdělávacích potřeb jazykového vzdělávání mistrů odborné výchovy v učebních oborech kadeřník, krejčí, zámečník, zedník
Více informací:  

bulletin Odborné vzdělávání č. 1/2003
Učitelské noviny 7/2003
Učitelské noviny 31/2003