ENERSOL

Projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice (2001 - 2005)

Datum zahájení projektu: 1. říjen 2001 
Datum ukončení projektu: 18. května 2005
Hlavní koordinátor projektu: Projekt řídil výbor složený z pracovníků VEV Nijkerk/Kenteq Hilversum (NL), ČSZE, MŠMT, NÚOV, COPTH Praha, COPT Kroměříž
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: RNDr. Vlasta Bucharová
Ostatní partneři: Kromě partnerských organizací zastoupených v řídícím výboru se do projektu zapojily i odborné školy z dřívějšího projektu IQ (a další školy).


Cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo zvýšit úroveň odborného vzdělávání a informovanosti o obnovitelných zdrojích energie.


Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Odborníci z obou škol zastoupených v řídícím výboru projektu spolupracovali na zakotvení problematiky obnovitelných zdrojů do rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání.

V roce 2005 byla zpracována závěrečná zpráva, která je v anglickém originálu k dispozici u řešitelů projektu.

Na ukončený projekt navázala soutěž nazvaná Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí“. Soutěž organizují s podporou regionů od roku 2005 informační centra v Praze 9 a v Kroměříži a návazně i vybrané školy v dalších krajích. Pracovníci NÚV se soutěží účastní v roli hlavních odborných gestorů v hodnoticích komisích.