EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning

Společné evropské principy pro identifikaci, hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v rámci celoživotního učení

Zahájení projektu: říjen 2004
Ukončení projektu: září 2006
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Jana Čiháková,  Mario Stretti, Mgr. Richard Veleta
Ostatní partneři:
Martin Pobořil Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava, Česká republika
Gerald Heidegger Univesität Flensburg – BIAT, SRN
Teresa Hemar CIBC Artois – Ternois, Francie
Grazyna Krol Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Polsko
Ludmila Nagyová Nadácia Aspekt, Slovensko
John Konrad Konrad Associates International, Velká Británie
Barbara Zamorski University of East Anglia - CARE, Velká Británie
Natálie Šitavancová Regionální hospodářská komora Ostrava, ČR


Cíle projektu: Cílem projetku EPANIL je vyvinout metody a nástroje identifikace, hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení ve vybraném oboru kuchař (ISCED 3C) s cílem zvýšit přístup dospělých do dalšího vzdělávání a jejich pilotní testování v České republice, Polsku a Slovensku. Zvláště je nezbytné vytvořit rámec pro přístup do dalšího odborného vzdělávání a přípravy pro dospělé, který bude založen na Společných evropských principech a podnětech Inventarizace k otázkám identifikace, hodnocení a uznávání neformálního a informálního učení (Inventory for the Identification and Validation of Non-formal and Informal Learning). V projektu budou využity zkušenosti z jiných zemí EU (Velká Británie, Francie a Německo), které mají zkušenosti v teorii a praxi identifikace, uznávání a hodnocení neformálního vzdělávání a informálního učení.


Výstupy (zprávy, studie aj.)
  • Průvodce, příklady dobré praxe procesů identifikace, hodnocení a uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení;
  • Metodický materiál - vzdělávací kurz pro poradce;
  • Metodický materiál - soubor metod a nástrojů pro identifikaci,hodnocení a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení pro vybraný obor kuchař (ISCED 3C) v rámci Společných evropských principů.