EQF Referencing Process – Examples nad Proposals

Datum zahájení projektu:1. 01. 2009
Datum ukončení projektu: 31.12. 2010
Hlavní koordinátor projektu: 3s Unternehmensberatung GmbH (Rakousko)
Hlavní řešitel v NÚOV: Mgr. Milada Stalker
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec, PaeDr. Miroslava Salavcová, Mgr. Dagmar Maňásková
Ostatní partneři:
Natzionalna agentzja za profesionalno obrazvoanie i obuchenie (National Agency for Vocational Education and Training NAVET),
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (BMBWK) / Sektion II , Rakousko
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Německo
MBO Raad (Netherlands Association of VET Colleges), Nizozemsko
Opetushallitus (The Finnisch National Board of Education), Finsko
Ministry of Science, Economic Affairs and Transport of Land Schleswig-Holstein, Německo
Association of German Chambers of Industry and Commerce, Německo
Ministry of Education, Finsko

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo umožnit komunikaci a výměnu zkušeností mezi partnerskými zeměmi (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Německo a Nizozemsko) v oblasti přiřazování úrovní kvalifikací k EQF a identifikovat tak příklady „dobré praxe“ a jejich postupy. Za tímto účelem partnerské země vytvořily národní studii popisující dosažené i plánované kroky v přiřazování k EQF. Národní zpráva zahrnovala i výsledky dotazníku ke Kritériím a postupům pro přiřazování národních úrovní kvalifikací k EQF, který byl anonymně předložen cca pěti odborníkům v oblasti NQF/EQF z různých zainteresovaných stran v každé zemi. Národní zprávy byly analyzovány, srovnávány a vyhodnoceny v evaluační zprávě. Na základě zkušeností a příkladů byla navržena struktura pro národní zprávy o přiřazování, jejíž vytvoření je jedním z referenčních kritérií poradní skupiny EQF a je platné pro všechny země. Součástí projektu byly také diskusní setkání jak na národní, tak mezinárodní úrovni.


Národní případové studie:

Souhrnná evaluační a srovnávací zpráva popisuje dosavadní kroky partnerů v implementaci EQF a názory zemí týkající se kritérií a postupů pro přiřazování:

EQF_Ref_EQF_referencing_process_final_20110420.pdf

Národní seminář
Na semináři 26. 4. 2010 byly představeny a diskutovány dosavadní výsledky projektu EQF-Ref. K dispozici je shrnující prezentace v češtině: 

100426_KC_EQF_EQF_Ref_zahranicni_vyvoj.pdf

Dosavadní výstupy projektu a další informace: http://www.eqf-ref.eu.