EUQUASIT

Evropské kvalifikační strategie v informačních a komunikačních technologiích

Datum zahájení projektu: 1.1.2001
Datum ukončení projektu: 31.12.2003
Hlavní koordinátor projektu: Prof. Dr. Willi Petersen - Univerzita Flensburg
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Libor Berný
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Mgr.David Škarka, Mgr. Ondřej Suchý
Ostatní partneři: BIBB - Bonn - Germany, VEV Oude Barneveldseneg, Netherlands, Technonorma, Almada, Portugal, Central Systems, Constantza, Romania, Danubius University, Galati, Romania


Cíle projektu: Cílem projektu je srovnání vývoje ICT v rámci několika zemí Evropy, vytvoření databáze vzdělávacích institucí v oblasti ICT, průzkum vývoje Internetu a dalších komunikačních prostředků, průzkum potřeb ICT v oblasti podnikové sféry, oba průzkumy provést ve dvouletém cyklu, navrhnout nové vzdělávací profily v oblasti ICT.Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Proveden průzkum českého Internetu, vytvořen obecný přehled o českém Internetu, přehled českých internetových portálů, přehled internetových kaváren a obchodů - zpracována zpráva v češtině a v angličtině , - do společné databázi ve Flensburgu zavedeny údaje o počátečním a dalším vzdělávání v oblasti ICT, vytvořen přehled vzdělávacích institucí a jejich vzdělávacích nabídek v ICT, provedena analýza vysokých škol z hlediska výuky ICT, připraven návrh společných profilů absolventů oborů ICT.