EURO-BAC

Projekt Leonardo da Vinci

Zahájení projektu: 1996
NÚOV (respektive tehdejší VÚOŠ) se připojil na jaře 1997
Ukončení projektu: 1999
Hlavní koordinátor projektu: Ministerstvo školství a kultury Rakouska
Partneři: Do řešení zapojeny různé školské řídící a vzdělávací instituce a podniky z Rakouska, SRN, Itálie, Francie, Anglie, Finska a Lichtenštejnska.


Cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo vypracovat nástroje umožňující zlepšení prostupnosti mezi primárním odborným vzděláváním na středních školách a zejména v odborných učilištích a terciárním vzděláváním univerzitního a neuniverzitního typu. 


Výstupy (zprávy, studie aj.) 

NÚOV (respektive tehdejší VÚOŠ) zpracoval přehled učebnic, jazykových příruček, odborných publikací a přehled učeních pomůcek, které byly v ČR v posledních letech vydány a jsou vhodné jak pro rozvoj písemného a ústního vyjadřování žáků v českém jazyce a pro jazykové a slohové vyučování, tak pro osvojování komunikativních dovedností v cizím jazyce. Nad rámec projektu byl tento přehled dodatečně doplněn o učebnice a příručky vhodné pro výuku literatury.Oba přehledy lze objednat v knihovně NÚV.