Europass

Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Mezi dokumenty Europassu patří životopis, dodatek k osvědčení nebo doklad o mobilitě.

Podrobné informace o europassu získáte na webu www.europass.cz, kde je také možné si stáhnout a vyplnit příslušné dokumenty.

Proč si pořídit Europass?

Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou:

  • usnadnit občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem aj.), třeba i v rámci jedné země, rychleji se uplatnit v novém prostředí
  • pomoci najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb

Kolik stojí Europass?

Pořízení Europassu je bezplatné.

V jakých zemích je možné Europass využít?

Kromě členských zemí EU se s Europassem setkáme i v zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko), které nejsou členy Společenství, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Chorvatsko, Turecko, Island).

Europass si mohou pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v EU.

Další informace o europassu:

www.europass.cz

edo.europass.cz

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home

http://cs-cz.facebook.com/europass.cr