Prvotní odborné vzdělávání v rámci celoživotního učení (GP 97/132)

Datum zahájení projektu: 1.1.1997
Datum ukončení projektu: 31.11.1998
Hlavní koordinátor projektu: PhDr. Olga Kofroňová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Mario Stretti, Ing. Jiří Vojtěch

Cíle projektu: Cílem projektu bylo navrhnout strategii dalšího rozvoje systému počátečního odborného vzdělávání pod zorným úhlem celoživotního učení. Projekt byl zaměřen také na cíl vymezit prioritní požadavky na změny, které koncepce celoživotního učení přinese pro dosavadní pojetí počátečního odborného vzdělávání.Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • Kofroňová, O.-Stretti, M.-Vojtěch, J.: Počáteční odborné vzdělávání v rámci celoživotního učení. Syntetická studie. Praha, VÚOŠ 1998 
  • Vojtěch, J.: Vzdělávací cesty, vývoj jejich struktury. Praha, VÚOŠ 1998.