Kariérové poradenství v ČR (projekt OECD)

Součástí projektu byla participace na nadnárodním projektu OECD Review of Career Guidance Policies.

Datum zahájení projektu: srpen 2002
Datum ukončení projektu: listopad 2003
Hlavní koordinátor projektu: RNDr. Libor Berný - národní koordinátor projektu OECD, vedoucí oddělení kariérového poradenství
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Úlovcová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Mgr. Milena Bubíková
Ostatní partneři: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Správa služeb zaměstnanosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní vzdělávací fond 
Cíle projektu: Cíle projektu bylo analyzovat současný systém kariérového poradenství v ČR, popsat jeho základní omezení a problémy na systémové úrovni a identifikovat rozvojový potenciál v systému. Projekt vytvořil soubor opatření a aktivit zaměřených na stabilizaci, standardizaci, posílení a rozvoj kariérového poradenství a formuloval národní politiku v oblasti kariérového poradenství.


Celkové výstupy projektu

Výstupy OECD

  • Návrh národní politiky rozvoje kariérového poradenství v ČR (pdf)
  • Národní dotazník (vybrané kapitoly)
  • Výzkum služeb kariérového poradenství a potřeb jeho klientů na základních a středních školách v ČR ( souhrnná zpráva)
  • Výzkum podpory poradenského systému a jeho vazeb s dalšími partnery (pdf)
  • Kariérové poradenství v ČR - přídavná šetření
  • Tematické studie OECD
  • Národní zpráva - Rakousko
  • Národní dotazník - Německo
  • Národní dotazník - Finsko