Kontakty a odkazy

V EU:

  • Úvodní stránka poskytující informace o Evropské unii a souvisejících tématech.  Dostupná ve všech jazycích EU – www.europa.eu 
  • Vše o vzdělávání v EU v anglickém jazyce  (rozcestník k tematice evropských vzdělávacích programů a politik, celoživotního vzdělávání, informacím o vzdělávacích systémech jednotlivých zemí ad.) – www.ec.europa.eu/education/index_en.htm
  • Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (National Academic Recognition Information Centre) – http://www.naric.cz

V ČR:

  • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – http://archiv-nuv.npi.cz
  • Informace o systému strukturálních fondů Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond) – www.strukturalni-fondy.cz/
  • České stránky Evropského sociálního fondu (operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje a zaměstnanost, Praha – Adaptabilita) – www.esfcr.cz/