KRAJ

Komplexní rozvoj aktivit jednotlivců Moravskoslezského regionu

Zahájení projektu: září 2002
Ukončení projektu: červen 2003
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Jana Bydžovská
Partneři: Hlavním partnerem je Vysoká škola podnikání z Ostravy. Dále se zapojilo jedenáct středních a vyšších odborných škol z Moravskoslezského regionu.

Cíle projektu: Cílem projektu je zřízení krajského centra celoživotního vzdělávání v Moravskoslezském regionu. Aktivity se zaměřily především na tvorbu nabídky celoživotního vzdělávání budoucího centra. Byly vytvořeny nové, vzájemně prostupné vzdělávací programy sekundárního, ale zejména terciárního vzdělávání a kurzy celoživotního vzdělávání s aktuální nabídkou.