Malé podniky ve středoškolském vzdělávání

Projekt Evropské komise

Zahájení projektu: říjen 2003
Ukončení projektu: 2. pololetí 2005
Hlavní koordinátor projektu: European Commission, Enterprise Directorate - General
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Lukáš Hula, Ing. Jiří Janeček, Ing. Dana Kočková
a širší řešitelský tým NÚOV
Ostatní partneři: zástupci 25 evropských zemí (členské státy EU a další zúčastněné státy)


Cíle projektu: Cílem projektu je identifikovat v každé zapojené zemi případy dobré praxe fungujících programů, které napomáhají rozvoji odborných kompetencí potřebných k podnikání, a podpořit na evropské úrovni jejich rozvoj a využívání. V centru zájmu projektu jsou tzv. malé podniky (studentské podniky), které buď formou skutečné ekonomické aktivity anebo simulovaně zakládají studenti středních odborných škol.
Podporou těchto programů projekt přispěl k naplňování cílů obsažených v dokumentu Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava v Evropě: různé systémy, společné cíle do roku 2010, v němž jako jeden ze třinácti cílů figuruje i rozvíjení podnikatelského myšlení.


Výstupy (zprávy, studie aj.) 

V listopadu 2004 se konalo další pracovní jednání zástupců členských států EU v Bruselu. Byly projednány informace získané prostřednictvím druhého dotazníku zaměřeného hlavně na sběr kvantitativních dat, týkajících se zapojení do programů a na mapování konkrétních příkladů fungujících studentských podniků.
Poslední jednání zástupců členských států EU se uskutečnilo v červnu 2005. Kromě výsledků třetího dotazníku zaměřeného na právní statut podniků a formy jejich podpory byl projednáván hlavně návrh závěrečné zprávy projektu a návrh dalšího postupu.
Závěrečná zpráva projektu je v několika jazykových mutacích dostupná na adrese: 

https://ec.europa.eu/commission/index_en