MATRA: Sociální partnerství v odborném vzdělávání v České republice

Zahájení projektu: leden 2002
Ukončení projektu: leden 2004
Hlavní koordinátor projektu: Konsorcium nizozemských organizací vedené VAPRO - OVP, Mirjam de Jong a Hans Hoekzema (Euroformation)
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Petr Viceník, CSc., Doc. Pavel Petrovič, CSc.
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec, Ing. Zorka Husová, Ing. Jan Peška, Ing. Jiří Hrešan, Ing. Hana Hušáková
Ostatní partneři: sociální partneři působící na národní, regionální a místní úrovni, členové pilotních oborových skupin a vzdělávacích zařízení, Národní vzdělávací fond
V poradním výboru projektu jsou kromě reprezentantů nizozemského partnera zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, Národního vzdělávacího fondu a NÚOV.


Cíle projektu:

 • posílit vědomí o spolupráci sociálních partnerů se vzdělávacími institucemi v odborném vzdělávání, zejména při určování požadavků na kvalifikace a vzdělávací programy
 • definovat úkoly vyplývající ze vzájemné spolupráce na národní a regionální úrovni
 • posílit odpovědnost oborových skupin začleněním reprezentantů relevantních sociálních partnerů

Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Součástí projektu byla mezinárodní konference Dialog pro vzdělávání a praxi, která se uskutečnila 24. října 2002 v Praze.

 • Jednání skupiny Task Force: leden 2003
 • Závěry z jednotlivých pilotních sektorů
 • Závěry z plenárního jednání skupiny Task Force
 • duben 2003
 • Závěry a doporučení plenárního jednání task Force
 • červen 2003
 • Shrnutí dosavadních výsledků projektu, zhodnocení a závěr
 • ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU (leden 2004)