Celoživotním vzděláváním k udržitelnému rozvoji mikroregionu Sdružení obcí 1866

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci. 

Datum zahájení projektu: 12.2.2001
Datum ukončení projektu: 31.12.2001
Hlavní koordinátor projektu: RNDr. Anna Jirsáková, Csc
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Zora Husová
Ostatní partneři: R - VŠ Hradec Králové, Okresní úřad Náchod, partner - GB - Borough Council, Warringhton 

Cíle projektu: Jedná se program mobilit v ekologických a zemědělských organizacích a institucích celoživotního vzdělávání. Cílem studijního pobytu bylo získat poznatky a zkušenosti v oblasti celoživotního vzdělávání týkající se otázek zachování a obnovy venkova ve Velké Británii. Následně se uskutečnily semináře týkající se uvedené problematiky ve zmíněném regionu Náchod. V návaznosti na získané poznatky se tato problematika postupně aplikovala při realizaci modulů celoživotního vzdělávání v rámci následného projektu Obnovy venkova. 

Závěrečná zpráva je uložena v Informačním středisku odborného vzdělávání. Je k dispozici v české a anglické verzi.

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci - Nadace Leonardo da Vinci Foundation a kontrahent projektu Sdružení obcí 1866, obec Studnice 

Adresa nadace:
NVF, 110 00 Praha 1, Václ. nám.43
Sdružení obcí 1866, 549 48 Studnice