MODILE EUROCARCO

Modulární distanční vzdělávání pro evropskou mobilitu kariérových poradců

Datum zahájení projektu: 1.11.2001
Datum ukončení projektu: 30.4.2004
Hlavní koordinátor projektu: Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Úlovcová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Jiří Strádal, RNDr. Libor Berný
Ostatní partneři: Research Institute of Labour, Social Affairs and Family, Bratislava, SR
National Labour Office, Bratislava, SR
National Institute of Technical and Vocational Education, Prague, CZ
Federation of Employers Associations of the Slovak Republic, Bratislava, SR
Federation Labour Office, Dresden, D
Noorderpoort College, Groningen, NLUniversity of Economics in Bratislava, SR
Ilustrisimo Ayuntamiento, Estepa, E
National Centre for Guidance in Education, Dublin, IRL 

Cíle projektu: Cílem projektu bylo vytvořit obsah vzdělávání kariérových poradců a zpracovat ho do modulárního systému (včetně využití ICT) a připravit rovněž metodické prostředky.


Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • Analýza a srovnání kariérového poradenství v partnerských zemích
  • Analýza a srovnání vzdělání kariérových poradců v partnerských zemích
  • Analýza vzdělávacích potřeb kariérových poradců (kompetence, profil)
  • Návrh základního modulu kurikula pro vzdělávání kariérových poradců
  • Zpracování modulu kurikula s využitím informačních technologií
  • Zpracování manuálu pro vzdělávání kariérových poradců
  • Návrh opatření pro decizní sféru