Co se žák naučil na praxi, prozradí portfolio žáka

Proč používat portfolio dovedností žáka? Odpovědi přináší nová metodika, která představuje žákovské portfolio jako prostředek lepšího uplatnění žáků na trhu práce. Učitele a mentory seznámí s tím, jak nástroj využívat ve výuce i jak žáky naučit portfolio vést a smysluplně s ním pracovat.

V projektu Modernizace odborného vzdělávání vzniká sada nástrojů pro zkvalitňování odborné přípravy žáků na pracovištích zaměstnavatelů. Jedním z nich je portfolio dovedností žáka, kterému je věnována také nová metodika.

Žákovské portfolio slouží ke shromažďování informací o kompetencích, které žáci získali během praktického vyučování. Lze ho však také využít jako diagnostický a hodnoticí nástroj pro sledování a zajišťování kvality odborného výcviku či odborné praxe žáků, a to zejména v reálném pracovním prostředí u smluvních partnerů škol. Nástroj tak slouží nejen žákům, ale i školách a zaměstnavatelům.

Jak s portfoliem pracovat, objasňuje metodika Portfolio dovedností žáka jako nástroj lepšího vstupu absolventů na trh práce, jejíž součástí jsou také příklady dobré praxe a užitečné tipy.