Informační systém: ukončení veřejné konzultace

Dne 31. 1. 2020 skončila veřejná konzultace informačního systému projektu MOV. Během ní projekt získal užitečné připomínky, které pomohou systém přizpůsobit potřebám učitelů středních odborných škol. 

Od 18. 10. 2019 do 31. 1. 2020 měla veřejnost možnost otestovat informační systém s rozsáhlou databází materiálů pro modulovou výuku na středních odborných školách a v rámci tzv. veřejné konzultace vyjádřit svůj názor. Přehled relevantních připomínek a reakci na ně naleznete v dokumentu vypořádání veřejné konzultace. Děkujeme všem zúčastněným za jejich ochotu a čas.

Na základě získaných připomínek bude informační systém dále upravován a vyvíjen, aby mohl být v dubnu 2020 spuštěn v plné verzi, včetně dalších, dosud nezveřejněných funkcí. 

Informační systém s databází materiálů pro modulovou výuku je jedním z hlavních výstupů projektu MOV. Učitelé zde naleznou široké spektrum již hotových vzdělávacích modulů a komplexních úloh. Kromě toho si mohou v tomto prostředí prvky modulové výuky sami vytvářet. V neposlední řadě zde naleznou také nástroj pro správu spolupráce školy se zaměstnavateli.