Kvalitní praktické vyučování stojí na spolupráci školy a firmy

Co udělat pro to, aby si žáci z odborného výcviku či praxe odnesli co nejvíce? Nastavit dobře spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem a průběžně jí věnovat pozornost. Školám a jejich spřáteleným firmám v tom pomůže nová metodika a nástroje projektu MOV.

Projekt Modernizace odborného vzdělávání mimo jiné věnuje pozornost rozšiřování a zefektivňování praktického vyučování (odborného výcviku a odborné praxe), které probíhá ve spolupráci školy a zaměstnavatele. Cílem jeho snah je užší propojení škol s jejich sociálními partnery ve všech fázích této spolupráce. Tedy nejen v samotném průběhu praktického vyučování, ale také během jeho plánování a při procesech postupného zvyšování jeho kvality.

Inspirujte se v metodickém materiálu Nástroje a lidské zdroje pro zajištění kvality praktického vyučování v SOŠ a SOU. V něm se představí užitečné nástroje jak pro praktické zajištění spolupráce při odborném výcviku a praxi, tak pro sledování a zvyšování celkové kvality praktického vyučování.

Případné připomínky k materiálu je možné zasílat na adresu radek.hylmar@nuv_cz