Začal projekt Modernizace odborného vzdělávání

Projekt se dotkne 42 % žáků ve středním odborném vzdělávání

V říjnu 2017 proběhla úvodní setkání a jednání pracovních skupin, které budou působit v projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Jsou v nich vedle expertů NÚV zapojení zástupci 77 vybraných škol, zástupci MŠMT a zaměstnavatelů.  Během následujících tří let budou společně vytvářet inovované vzorové vzdělávací moduly obohacené o příklady z praxe. Tyto moduly povedou k modernizaci v odborné i všeobecné složce odborného vzdělávání. Projekt se bude též zabývat propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.


TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA (554,43 KB)


Školy, které se účastní projektu, reprezentují 37 oborů vzdělávání. Tyto vybrané obory navštěvuje přibližně 42% všech žáků SOV. Vzniklé modernizované školní vzdělávací programy však mohou později využít všechny školy ve středním odborném vzdělávání. Učitelům středních odborných škol se tak dostane metodické podpory pro úpravy školních vzdělávacích programů a výuky podle nich. To by mělo pomoci zlepšit kvalitu vzdělávání, přiblížit ji více potřebám trhu práce a zvýšit uplatnitelnost absolventů.

Projekt Modernizace odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropských strukturálních investičních fondů.