Projekt MOV na Evropském týdnu odborných dovedností

Sedmi informačními semináři se projekt MOV zapojil do Evropského týdne odborných dovedností. Jejich účastníci se seznámili s inovativními přístupy v odborném vzdělávání. 

Od září tohoto roku měli zájemci o inovace v odborném vzdělávání příležitost zúčastnit se sedmi informačních seminářů s rozmanitým tematickým zaměřením. Některé semináře se věnovaly modernizaci všeobecné složky vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích modulů a komplexních úloh. Další se zaměřily na odborné vzdělávání, a to na využití vzdělávacích modulů a komplexních úloh, společných odborných základů a Národní soustavy kvalifikací při tvorbě školních vzdělávacích programů nebo na rozvoj spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Informační semináře zároveň přispěly k podpoře a zatraktivnění odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím Evropského týdne odborných dovedností, který každoročně organizuje Evropská komise. 

Ačkoliv aktivity Evropského týdne odborných dovedností končí se závěrem roku, semináře projektu MOV pokračují i v lednu a únoru. Přihlaste se na některý z tematicky laděných seminářů v novém roce a zjistěte, k jakým výsledkům projekt Modernizace odborného vzdělávání ve společné práci se školami došel.

Leden

  • 15. 1. 2020 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (zemědělství)
  • 28. 1. 2020 (Praha) Všeobecná složka vzdělávání: Matematika a přírodní vědy

Únor

  • 5. 2. 2020 (Praha)  Odborná složka vzdělávání: Modularizace odborného vzdělávání, využití NSK při tvorbě ŠVP a společné odborné základy

Pro podrobnější informace či přihlášení na seminář se obracejte na e-mail petra.kundeliusova@nuv_cz


IMG_20191016_091608168.jpg