Projekt MOV se rozšiřuje o další obory

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozšiřuje své působení o 6  nových oborů. Další střední odborné školy mají  nyní  možnost se do projektu MOV přihlásit, stávající školy  případně  mohou rozšířit svoji účast v projektu o další obory.

O které nové obory se jedná?

Od 12. 4. 2018 je otevřena možnost hlásit se do projektu MOV v nových atraktivních oborech:

  • 23-51-E/01 Strojírenské práce
  • 36-47-M/01 Stavebnictví
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
  • 82-41-M/05 Grafický design
  • 82-41-M/17 Multimediální tvorba

Jak se školy mohou zapojit?

Svůj zájem mohou vyjádřit vyplněním a odesláním formuláře nejpozději do 30. 6. 2018. Více informací o projektu MOV a seznam do projektu zapojených oborů naleznou v online formuláři.

Výběr škol bude prováděn průběžně až do naplnění potřeb projektu. 

Případné dotazy směřujte na emailovou adresu mov@nuv_cz.