S inovativními přístupy seznámí semináře

Jaké inovativní přístupy naleznou uplatnění v odborném vzdělávání? To se dozvědí účastníci na informačních seminářích projektu MOV. Semináře nabízejí pestrou skladbu témat od modulárního vyučování přes využití společných odborných základů a Národní soustavy kvalifikací až po zajištění kvality při spolupráci se zaměstnavateli.

Přihlaste se na některý z tematicky laděných seminářů a zjistěte, k jakým výsledkům projekt Modernizace odborného vzdělávání ve společné práci se školami došel. Semináře se zaměřují na všeobecnou i odbornou složku vzdělávání. 

Všeobecně vzdělávací semináře se věnují modernizaci všeobecné složky vzdělávání prostřednictvím vzdělávacích modulů a komplexních úloh a využití klíčových kompetencí ve školních vzdělávacích programech (ŠVP). 

Odborně vzdělávací semináře jsou dvojího zaměření. První se věnuje tvorbě a využití vzdělávacích modulů a komplexních úloh, společným odborným základům a také možnostem využití Národní soustavy kvalifikací (NSK) při tvorbě školních vzdělávacích programů. Druhé zaměření pak přinese nástroje pro rozvoj spolupráce škol a zaměstnavatelů a zajišťování její kvality.

Nabídka seminářů

Září

 • 25. 9. 2019 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (gastronomie)

Říjen

 • 2. 10. 2019 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (strojírenství)
 • 16. 10. 2019 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Modularizace odborného vzdělávání, využití NSK při tvorbě ŠVP a společné odborné základy

Listopad

 • 6. 11. 2019 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Modularizace odborného vzdělávání, využití NSK při tvorbě ŠVP a společné odborné základy
 • 12. 11. 2019 (Pardubice) Všeobecná složka vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyk, umění a kultura)
 • 27. 11. 2019 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (obchod)

Prosinec

 • 4. 12. 2019 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (ICT a elektro)
 • 10. 12. 2019 (České Budějovice) Všeobecná složka vzdělávání: Člověk a společnost, člověk a svět práce, člověk a zdraví, informatika

Leden

 • 15. 1. 2020 (Praha) Odborná složka vzdělávání: Spolupráce škol a zaměstnavatelů (zemědělství)
 • 28. 1. 2020 (Praha) Všeobecná složka vzdělávání: Matematika a přírodní vědy

Únor

 • 5. 2. 2020 (Praha)  Odborná složka vzdělávání: Modularizace odborného vzdělávání, využití NSK při tvorbě ŠVP a společné odborné základy

Pro podrobnější informace či přihlášení na seminář se obracejte na e-mail petra.kundeliusova@nuv_cz