Školy se mohou zapojit do projektu MOV

Střední odborné školy mají tento měsíc možnost přihlásit se do projektu Modernizace odborného vzdělávání, který svou činnost zaměří na modernizaci kurikula středního odborného vzdělávání na úrovni školních vzdělávacích programů.  

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) hledá ke spolupráci střední odborné školy, které mají zájem o inovaci svých ŠVP pro vybrané obory vzdělání, a dále učitele, kteří mohou nabídnout inovativní projekty či úlohy.

Tříletý projekt odstartoval v květnu 2017 a naváže na probíhající aktualizaci rámcových vzdělávacích programů ve středním odborném vzdělávání, a to tvorbou vzdělávacích modulů a ukázkami komplexních úloh a prací žáků ve vybraných oborech vzdělání. Připravovat se budou také například výsledky učení pro odborný základ společný příbuzným oborům vzdělání a provázání vzdělávacích programů škol s profesními kvalifikacemi NSK.

Posláním projektu je rozvíjet kvalitu odborného vzdělávání a podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

 

Do jakých aktivit se mohou školy zapojit?

• Tvorba a ověření komplexních úloh s ukázkami žákovských prací

 Inovace v teoretickém všeobecném a teoretickém odborném vyučování formou výukových modulů

 Inovace ŠVP v oblasti spolupráce škol a firem při praktickém vyučování

 Inovace ŠVP s využitím Národní soustavy kvalifikací

 Inovace ŠVP s využitím celého učebního plánu a výukových modulů

 

Ukončení přihlášek

Příjem přihlášek do projektu Modernizace odborného vzdělávání byl ukončen k 30. 6. 2017. Na základě zaslaných materiálů proběhne výběr škol, o jehož výsledku budou zástupci škol informováni.  

Případné dotazy směřujte na emailovou adresu mov@nuv_cz.