Prodloužení veřejné konzultace: veřejnost testuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku

Důležitým nástrojem při zvyšování kvality odborného vzdělávání bude informační systém projektu MOV, který nyní prochází veřejnou konzultací. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy jak pro svoji výuku, tak pro navrhování školních vzdělávacích programů. 

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) postoupil k veřejné konzultaci první část nově vyvíjeného informačního systému (IS MOV), který představuje jeden z hlavních výstupů projektu pro příští rok. Již nyní obsahuje stovky vzdělávacích modulů určených pro učitele ze středních odborných škol.

„Vytváříme prostředí, kde učitelé naleznou široké spektrum vzdělávacích modulů a komplexních úloh – stavebních prvků modulové výuky – použitelných ihned v praxi. Zároveň zde budou moci moduly a úlohy také sami vytvářet,“ říká Martina Ondrouchová, hlavní manažerka projektu MOV. Nový informační systém se nyní nachází v testovací verzi určené veřejnosti. Učitelé a odborníci mohou přímo na jeho stránkách podávat náměty k rozvoji a vylepšení systému, nově až do 31. 1. 2020. „Naši odborníci poté připomínky vyhodnotí a všechny podnětné návrhy zapracují, aby byl systém od dubna 2020 plně funkční pro učitele,“ dodává Martina Ondrouchová.

Více informací naleznete v tiskové zprávě a samotném informačním systému projektu MOV.