Vyhodnocení informačních seminářů

Informační semináře projektu MOV byly naplánovány v závěrečných etapách projektu Modernizace odborného vzdělávání, aby bylo možné představit připravené výstupy projektu. O výsledcích seminářů pojednává závěrečné vyhodnocení.

Informační semináře jsou považovány za důležitou platformu pro výměnu zkušeností mezi školami a dalšími aktéry ve středním odborném vzdělávání, a to jak ve všeobecném, tak odborném vzdělávání. Cílovou skupinou byly střední odborné školy, které vyučují obory vzdělání kategorie dosaženého vzdělání E, H, M a L0. Všem školám v ČR těchto kategorií dosaženého vzdělání byly průběžně rozesílány pozvánky na probíhající semináře, kterých bylo celkem 11 a probíhaly od září 2019 do března 2020 na 3 místech v ČR. Hlavním cílem realizovaných seminářů bylo informovat především učitele ze středních odborných škol o možnostech využívání výstupů projektu MOV a práci s nimi. Semináře byly rozděleny do tří tematických oblastí:

  • Všeobecné vzdělávání
  • Odborné vzdělávání
  • Odborné vzdělávání při spolupráci škol a firem

Shrnutí informačních seminářů si můžete přečíst v dokumentu Vyhodnocení informačních seminářů.