MS7

Vzdělání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje splečnosti a ekonomiky

Zahájení projektu: leden 2003
Ukončení projektu: říjen 2003
Hlavní koordinátor projektu: Národní vzdělávací fond 
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Miroslav Procházka, CSc.
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec, Ing. Jiří Janeček a širší řešitelský tým NÚOV
Ostatní partneři: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, CERGE-EI, Univerzita Karlova


Cíle projektu: Cílem části projektu, za niž odpovídal NÚOV, je navrhnout pojetí a způsob vytvoření národní soustavy kvalifikací podporující celoživotní učeníVýstupy (zprávy, studie aj.) 

V červnu 2003 se uskutečnil pracovní seminář Soustava kvalifikací v České republice. Zaměřil se na diskusi ke třem základním tématům:

  • Potřeba vytvoření soustavy kvalifikací v České republice
  • Doporučení obsažená v návrhu textu materiálu Tvorba národního systému kvalifikací
  • Možnosti, které poskytuje další vývoj Integrovaného systému typových pozic.

V závěru roku byla zpracována studie Rozvoj národní soustavy kvalifikací, která popisuje existující dokumenty, jejich vzájemné souvislosti a možnosti zahájení konkrétních procesů směřujících k rozvoji národní soustavy kvalifikací.