Novinky

Metodické zprávy

Tematické metodické zprávy jako podklady Metodických zpráv

Tématická metodická zpráva č.1 Vyrovnavací opatření ve školách kde je realizován projekt RAMPS_VIPIII.doc Tématická metodická zpráva č.1 Vyrovnávací opatření ve školách kde je realizován projekt RAMPS a VIPIII (767,00 KB

Tematická metodická zpráva č.2 Týmová spolupráce SPP ve školách.doc Tématická metodická zpráva č.2 Týmová spolupráce SPP ve školách (164,00 KB) 

Tématická metodická zpráva č.3 Analýza odbornosti pracovníků PPP v jednotlivých krajích ČR.doc Tématická metodická zpráva č.3 Analýza odbornosti pracovníků PPP v jednotlivých krajích ČR (152,00 KB)Přehledy vzdělávacích seminářů a setkání

Prehled_vzdelavacich_seminaru_a_setkani.xlsx Přehled vzdělavacích seminářů a setkaní (15,70 KB)Sdělení

V současné době jsou v projektu RAMPS VIP III obsazena všechna místa školních psychologů a školních speciálních pedagogů nejen v linii školských poradenských pracovišť (ŠPP), ale i linii středisek výchovné péče (odborný poradenský pracovník SVP). Případné další zájemce odkazujeme do pozice čekatelů, pokud by se snad někde uvolnilo místo bez náhrady.

Mgr. Iva Dušová                                                                                                                                 Administrátor projektu RAMPS VIP IIIKe stažení:
Logo projektu