Partnerství pro mobility

Informace o projektu:

Název projektu: Learner mobility in everyday teaching

Typ projektu: Leonardo da Vinci - Partnerství

Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 - 31. 7. 2014

Hlavní koordinátor projektu: NÚV

Kontaktní osoba: Sylvie Boumová

Spolupracovník projektu v NÚV: Martina Kaňáková

 

Aktuality:

15. - 17. října 2013 - 3. setkání v Ljubljani

Další setkání s partnery projektu „Learner mobility in everyday teaching“ proběhlo 15.-17.10. 2013 ve slovinské Ljubljani. Cílem tohoto setkání bylo prodiskutovat strukturu a podobu brožury, která je hlavním výstupem projektu. Tato brožura má pomoci šířit dobrou praxi v projektech LdV Mobility a motivovat další zájemce o zapojení se do programu mobilit v příštím období.

20.– 22.3.2013 – 2. setkání partnerů projektu v Záhřebu

V rámci setkání jednotliví partneři představili kroky a opatření, která se týkají zahraničních výměn žáků a studentů. Tipy a příklady dobré praxe toho, co je třeba dělat před, v průběhu a po skončení studijního a pracovního pobytu se stanou základem brožury, která bude k dispozici na závěr celého projektu.

8. – 9. 11. 2012 – 1. setkání partnerů projektu v Eldě

Setkání bylo věnováno představení všech zapojených partnerů, kteří představili vzdělávacích systémy svých zemí a svá očekávání spojená s projektem.

 

 

Partneři projektu:

  • Nova College, Haarlem, Nizozemsko
  • Instituto de Enseñanza Secundaria Valle De Elda, Elda, Španělsko
  • Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija, Lublaň, Slovinsko
  • I. tehnička škola TESLA, Záhřeb, Chorvatsko

 

Cíle projektu:

Studijní nebo pracovní stáž v rámci odborného vzdělávání je považována za důležitou a nezbytnou součást vzdělávací cesty. Žáci během ní získávají jazykové a odborné dovednosti a kompetence, které jim usnadňují vstup na trh práce. Hlavním cílem projektu je výměna nápadů, praktických příkladů, materiálů a zkušeností mezi jednotlivými zahraničními partnery. V rámci projektu bude vypracována sbírka příkladů dobré praxe, která učitelům odborných škol ukáže, jak lze projekt zaměřený na mobilitu žáků zahájit, realizovat a vyhodnotit.

V rámci projektu se uskuteční 5 dvoudenních setkání učitelů zapojených partnerských organizací, během nichž proběhne výměna zkušeností. Setkání se budou konat na partnerských školách formou prezentací a workshopů. Důraz je kladen na:

  • kompetence, které žák získá během zahraniční stáže;
  • možnosti hodnocení a uznávání získaných kompetencí;
  • výměnu konkrétní příkladů a materiálů;
  • evropské nástroje podporující mobilitu žáků.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.