POSUN - region Severozápad (Phare 2000)

Pomozme školám učit nově

Zahájení projektu: září 2002
Ukončení projektu: srpen 2003
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Marinková, Dr., Mgr. Martin Duda
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Mgr. Irena Palánová a další pracovníci NÚOV
Ostatní partneři: SOU služeb, Litvínov - Hamr, VOŠ sociálně právní, SPŠ, OA, Most, ISŠ-COP, Most - Velebudice 

Projekt byl financován z programu PHARE 2000 Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

Cíle projektu: Obecný cíl projektu spočíval v podpoře rozvoje partnerských škol v regionu, následně pak i dalších středních škol v regionu, a ve zvýšení kvality vzdělávání na těchto školách. Projektový tým vytvářel podmínky pro změnu škol, aby se mohly stát oteřenými k vnějším podnětům (nové poznatky, metody výuky) i k požadavkům sociálních partnerů.Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • Závěrečná zpráva projektu
  • Spolupráce se sociálními partnery - oborová analytická studie (Vzdělávací program: krejčí) 
  • Na partnerských školách vznikly v rámci projektu POSUN první vzdělávací programy pro obory pozemní stavitelství, strojírenství, elektrikář, zedník, čalouník, truhlář, krejčí, umělecký truhlář a školní vzdělávací program pro nově koncipovaný obor asistent pedagoga.