PRIVET (Leonardo da Vinci)

Rozvíjení profesních dovedností učitelů v odborném školství

Datum zahájení projektu: 1.11.2002
Datum ukončení projektu: 30.10.2004
Hlavní koordinátor projektu: National Institute of Education Sofia 
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr.Helena Marinková
Spoluřešitelé projektu v NÚOV
: Mgr.Gabriela Šumavská
Ostatní partneři: Centre Interinstitutionnel de Ressources pour les Formateurs en Formation Individualisée (Francie), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (Německo), University of Piteşti (Rumunsko), Open Campus Learning, Glasgow Caledonian Univerity (Velká Británie - Skotsko), Konrad Associates (Velká Británie - Anglie a Wales) 

Projekt byl součástí programu Leonardo da Vinci.

Cíle projektu:  Cílem projektu bylo shrnout pozitivní výsledky z projektů Phare VET a vědeckých expertiz partnerů z EU pro rozvoj výukových programů, které by mohly být akreditovány jako standardy EU. Projekt přeložil návrh nového modelu vzdělávání pedagogických pracovníků na odborných školách a novou strategii pro politiku v této oblasti.


Další informace www.nie.bg