QF EMBODIMENT

Výměna zkušeností při tvorbě a testování sektorových kvalifikací a jejich vztahování ve světle Evropského rámce kvalifikací (EQF)

Datum zahájení projektu 1.1.2007
Datum ukončení projektu 31.12.2008
Hlavní koordinátor projektu Národní ústav odborného vzdělávání (NIVE) Maďarsko
Hlavní řešitel v NÚOV RNDr. Miroslav Kadlec
Spoluřešitelé projektu v NÚOV Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., RNDr. Libor Berný, Mgr. Lada Plíhalová, Mgr. Milada Stalker, členové řešitelského týmu systémového projektu MŠMT NSK
Ostatní partneři
Národní ústav odborného vzdělávání (NIVE) Maďarsko/ The National Institute of Vocational Education (NIVE), Hungary (promoter and coordinator), Estonský kvalifikační úřad (Kutsekoda), Estonsko/ Estonian Qualification Authority (Kutsekoda), Jihovýchodní Evropské výzkumné centrum (SEERC) Řecko/ South East European Research Centre (SEERC), Greece, Institut pedagogických věd (IES) Rumunsko/ Institute of Educational Sciences (IES), Romania, Španělská multimediální asociace (ASEDEM) Španělsko/ /ASEDEM (Spanish Multimedia Association), Spain, Švédské tele-pedagogické vzdělávací centrum (STPKC) Švédsko/ Swedish TelePedagogic Knowledge Centre, STPKC, Sweden


Cíle projektu
Projekt byl zpracován Národním institutem odborného vzdělávání (NIVE) na základě návrhu DG EAC/22/06 Evropské komise, podle něhož je jedním z hlavních cílů zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF) podpořit  „vytváření národních rámců kvalifikací a umožnit jejich vzájemné vztahování“. Projekt umožní diskutovat zkušenosti participujících zemí, které byly získány v průběhu vytváření jejich národních a sektorových kvalifikačních rámců pro vybrané sektory či odvětví a jejich finální vztažení k EQF. Při práci budou využity expertízy reprezentativních organizací a institucí z trhu práce, vzdělávání a učení.


Výstupy

Prvním dílčím výstupem projektu byla studie o vytváření národního rámce kvalifikací v České republice (30. duben 2007).

V říjnu 2007 se partneři sešli na druhém setkání, kde se dohodl další postup v řešení projektu. Na základě společně vytvořených pokynů (vodítek) byly za Českou republiku popsány kvalifikace kuchař a učitel. Součástí popisu je i návrh na přiřazení k úrovni jak národního rámce kvalifikací, tak k úrovni Evropského rámce kvalifikací.
Finální zpráva obsahuje výsledky srovnávání kvalifikací jednotlivých států s popisem jak společných, tak odlišných prvků. Míra srovnatelnosti se u jednotlivých kvalifikací a zemí liší, ale ze závěrů vyplývá, že při důsledném uplaňování požadavku orientace na výsledky učení, použití nástroje EQF usnadňuje srovnánání kvalifikací mezi zeměmi.