QualiVET (projekt Leonardo da Vinci)

Rozvoj kvality a zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě ve strojírenství ve vztahu k trhu práce

Zahájení projektu: 2005

Ukončení projektu: 2007

Na řešení projektu se podílelo sedm států EU: Německo, Velká Británie, Španělsko, Nizozemsko, Slovinsko, Rakousko a Česká republika

 Koordinátorem projektu byl Ústav práce a techniky (ITB) Brémské univerzity z Německa pod vedením Prof. Dr. Georga Spöttla. Projekt dále řešili odborníci z dalších institucí: Ústav pro výzkum vzdělávání v hospodářství (IBW, Rakousko)Středisko Slovinské republiky pro profesní vzdělávání (CPI, Slovinsko)Autonomní univerzita v Barceloně (UAB, Španělsko), Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV, Česká republika), Coleg Morgannwg (Velká Británie)Centrum politiky zaměstnanosti, přípravy a sociální politiky (Revice, Nizozemí) a Profesně vzdělávací ústav práce a techniky (BIAT, Německo). Stránky projektu jsou www.qualivet.info.

Cíle projektu:

  • Analyzování současného stavu rozvoje kvality a zajišťování kvality v strojírenských oborech vzdělání
  • Vytvoření a uzpůsobení indikátorů kvality ve vztahu k trhu práce pro hodnocení vzdělávání v strojírenských oborech vzdělání
  • Vytvoření a ověření systému rozvoje kvality na odborných školách (mikro úroveň)
  • Přizpůsobení organizační struktury poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy systému rozvoje kvality
  • Poskytnutí podpůrných materiálů školám pro aplikaci systému rozvoje kvality


Hlavní výstupy projektu:

Rozvoj kvality a zajišťování kvality v systémech odborného vzdělávání a přípravy ve strojírenství ve vztahu k trhu práce (948,13 KB, dostupné pouze anglicky)

Analytická studie stávající praxe zajišťování a řízení kvality ve vzdělávání ve strojírenství v České republice Německu, Nizozemí, Rakousku, Slovinsku, Španělsku a Walesu.

Rozvoj kvality odborného vzdělávání v Evropě; pomůcky pro poskytovatele: pokyny – indikátory – týmová spolupráce – manuál (1,78 MB)

Metodický text obsahující prvky z teorie řízení jakosti uzpůsobené prostředí odborných škol, který by měl školám pomoci v procesu rozvoje kvality. Text popisuje rámec rozvoje kvality skládající se z 28 upravitelných indikátorů a standardů kvality pro šest oblastí kvality (role učitelů, vzdělávací proces, metody výuky, obsah výuky, podmínky výuky a reflexe výuky) a koncepce týmové práce. Součástí publikace je praktická aplikace indikátorů na Profesní škole regionu Schleswig-Flensburg (Německo), případová studie ukazující týmovou spolupráci na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí a dotazník na zjištění rozvoje práce v týmech na školách.