RAILVET

CO JE RailVET?

"RailVET" je mezinárodní projekt realizovaný v letech 2011-2013, jehož spolufinancování bylo podpořeno grantem z Evropské unie.

Projekt má za cíl inovovat výuku oborů vzdělání v oblasti železniční dopravy a provozu, které jsou zařazeny až do 4. úrovně Evropského rámce kvalifikací
(EQF). To v českém prostředí odpovídá oborům ukončovaným až maturitní zkouškou.

Více informací je dostupných také na http://railvet.com/

KDO SE PODÍLÍ NA REALIZACI PROJEKTU?

Koordinátorem projektu je Generální ředitelství technického vzdělávání Turecké republiky. Z České republiky v projektu jako partnerská organizace figuruje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), který se na další realizaci podílí spolu s organizacemi z Turecka, Francie, Itálie a Slovenska.

NÚV jako partnerská organizace poskytuje odborné posudky, analýzy, připomínky a komentáře expertů.

V roce 2012 je dalším cílem projektu adaptovat revidované výukové moduly do systému ECVET. Tento úkol by měl být završen závěrečným workshopem expertů z Velké Británie, Španělska, Rakouska, Itálie, ale i České republiky a Turecka v říjnu 2012 v Praze. Jeho organizace se zhostil právě NÚV.

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Cílem projektu je:

  • harmonizovat požadavky na kompetence pro
    stanovené okruhy pracovních činností
  • dosáhnout toho, aby požadavky na kvalifikace
    zaměstnanců, vzdělávání a ověřování znalostí z vybraných oblastí železniční dopravy a provozu byly na odpovídající a srovnatelné úrovni v jednotlivých zemích EU

Vše zmiňované by zároveň mělo zlepšit provozuschopnost evropské železniční sítě.