Čemu se můžeme přiučit od crowdworkerů

19. 11. 2020 Online trh práce a rostoucí význam digitálních dovedností – to je nová realita, kterou podtrhuje i přetrvávající virová pandemie. Které dovednosti jsou potřeba a jak je efektivně získávat? Inspiraci pro jednotlivce i odborné vzdělávání můžeme nalézt u lidí pracujících přes online platformy – tzv. crowdworkery.

Ilustrační foto

Foto od Denise Jans na Unsplash

V důsledku pandemie covidu-19 musí velká část pracovní síly kvůli domácím karanténám a omezení shromažďování pracovat na dálku. Digitální dovednosti se tak najednou staly nezbytným předpokladem pro práci i samotnou komunikaci. Pro některé pracovníky byla však práce na dálku denním chlebem už před koronakrizí. Řeč je o crowdworkerech, jimž jsme se poprvé věnovali v zářijovém článku Jak ovlivňuje práce přes online platformy dovednosti?   

Pojem crowdwork se vžil pro práci samostatně výdělečně činných lidí, kteří pracují na dálku a pro klienty, s nimiž se potkávají přes online platformy. Náplní crowdworku přitom může být jednoduché zadávání dat, ale i vývoj softwaru. Crowdwork představuje hlavní zdroj příjmů pro 1,4–2 % dospělých ve 14 státech Evropské unie. Některé průzkumy uvádějí, že část příjmu si tímto způsobem obstarává dokonce až 11 % dospělých Evropanů. A očekává se, že jejich počty budou v souvislosti s pandemií narůstat. Ostatně podle nedávných odhadů by bylo možné vykonávat až třetinu pracovních pozic v Evropské unii a jiných rozvinutých ekonomikách na dálku. Velkou část z nich by mohli převzít právě crowdworkeři.  

Proč se stát crowdworkerem

Práce na dálku přes online platformy obvykle přitahuje pracovníky kvůli flexibilitě a samostatnosti. Pro polovinu crowdworkerů oslovených v nedávném šetření tato forma práce představuje možnost být svými vlastními pány. 44 % oceňuje crowdwork jako druhý zdroj příjmů a dalším 44 % se líbí, že mohou práci vykonávat odkudkoliv. Více než třetině crowdworkerů práce přes online platformy umožňuje dělat to, co je baví, nebo si alespoň vybírat pracovní projekty. Pouze 10 % dotazovaných pracuje tímto způsobem z nutnosti kvůli tomu, že se jim nepodařilo najít si tradiční zaměstnání.

Práce zprostředkovaná online platformami skýtá výhody i v době pandemie covidu-19. Lze očekávat, že pracovní činnosti založené na fyzické blízkosti a kontaktu s lidmi se nadále budou potýkat s problémy. Naopak činnosti založené na digitálních dovednostech a technologiích, které jsou zároveň proveditelné na dálku, mohou pomoci zaměstnavatelům zredukovat nepříznivé následky koronakrize. Právě crowdworkeři jsou pro zaměstnavatele zajímaví tím, že nejsou zasaženi omezením shromažďování. Ve většině případů totiž pracují sami (62 % velmi často a 25 % často). Pouhých 17 % crowdworkerů spolupracuje s dalšími pracovníky; zbývajících 83 % komunikuje osobně s dalšími pracovníky jen výjimečně, nebo vůbec.

Odvrácená strana mince

S tím, jak se firmy vyrovnávají se ztrátou příjmů, doléhá krize spojená s pandemií do určité míry i na crowdworkery. Podle nedávných dat například firmy omezují externě zajišťované aktivity, které nejsou existenčně důležité (jako marketing a prodej), ve prospěch činností nezbytných pro pokračování obchodních operací (technická podpora a správa databází). V návaznosti na to v určitých oblastech strmě vzrostl objem práce, se kterým se musejí pracovníci vypořádat. Nevýhodou práce přes online platformy také je, že v současné době neexistují opatření, která by crowdworkery chránila před nejistotou na trhu práce a špatnými pracovními podmínkami.

Učit se jako crowdworker

V období pandemie a nastupující hospodářské recese je pro všechny pracovníky mocným nástrojem k zachování konkurenceschopnosti rozvoj dovedností a další vzdělávání. Inspirací mohou být crowdworkeři, pro něž je průběžná práce na jejich dovednostech nezbytným předpokladem úspěchu. Crowdworkeři se nejčastěji rozvíjejí v technických dovednostech, které souvisejí s pohybem na online platformách: musejí ovládat uživatelské rozhraní platformy, optimalizovat svůj profil pro vyhledávače či sledovat vývoj trhu pro adekvátní prezentování a nacenění svých služeb. Často ale také získávají unikátní směs podnikatelských, komunikačních a organizačních dovedností a dovedností spojených s budováním osobní značky. Nezbytností je pak schopnost učit se, která zahrnuje identifikování měnících se požadavků na dovednosti, proaktivní vyhledávání zpětné vazby, používání sebereflexe i ochotu měnit učební strategie.

Preferovaným způsobem učení jsou pro crowdworkery krátké neplacené kurzy či online videotutoriály pro pokročilé, z nichž čerpají aktuálně potřebné znalosti a dovednosti. Konvenční vzdělávací kurzy či hromadné online kurzy (tzv. MOOC) jsou pro ně příliš obsahově široké a časově náročné. Na rozvoji dovedností crowdworkerů se podílejí také samotné online platformy, například zveřejňováním informací o žádaných dovednostech, podporováním klientů v poskytování zpětné vazby pracovníkům, zajišťováním příležitostí i technického řešení pro vzájemné učení nebo směrováním pracovníků na poskytovatele vzdělávání. Online platformy mimo jiné disponují prostředky k tomu, jak uvádět nabízené a poptávané dovednosti do souladu.

Impulz pro odborné vzdělávání

Trendy v učení panující u pracovníků přes online platformy udávají směr, kterému by se měly přizpůsobit systémy odborného vzdělávání a přípravy. Vyvstává zde například potřeba zajistit validaci a uznávání převážně informálního učení crowdworkerů či přenositelnost jejich kvalifikací. Odborné vzdělávání by dále mělo být schopné připravit žáky a studenty na rozšiřující se online trh práce, a to úpravou vzdělávacích programů s ohledem na dovednosti, které využívají crowdworkeři. Samotní poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy by měli zvážit partnerství s nestandardními hráči na trhu práce a přizpůsobit způsob, nástroje a rychlost vzdělávání (např. v podobě krátkých, konkrétně zaměřených online kurzů) digitální realitě. Svým dílem mohou přispět i sociální partneři, a to podporou vzdělávacích příležitostí a poradenství pro online pracovníky na volné noze. 

Role odborného vzdělávání je v digitálním světě stále nezastupitelná: pro úspěch na online trhu práce potřebují získat pracovníci širokou paletu dovedností prostřednictvím formálního vzdělávání a přípravy. Podle studie Developing and matching skills in the online platform economy mezi ně patří různé aspekty dovednosti učit se, které se nejvíce formují v období od raného dětství po vstup do pracovního života. V oblasti digitálních dovedností nakonec i samotní crowdworkeři těží zejména z toho, co se naučili před zahájením své kariéry na online platformách.

 

Připravila Aneta Vencovská

 

Briefing note: Online working and learning in the coronavirus era [online]. Cedefop, July 2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9148

The rise of online platform work: how it impacts skills. Skillset and match [online]. Cedefop, 2020, 2020(19), 12-15 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/files/9146_en.pdf

Jak ovlivňuje práce přes online platformy dovednosti? [online]. Národní pedagogický institut, 15/09/2020 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://archiv-nuv.npi.cz/projekty/refernet/jak-ovlivnuje-prace-pres-online-platformy-dovednosti