RES INTEGRA

 Reducing early school leaving by integrated approach

Datum zahájení projektu: říjen 2004
 
Datum ukončení projektu: 2007
 
Hlavní koordinátor projektu: The Dutch Council for Vocational and Adult Education, Nizozemsko (BVE Raad) 

Hlavní řešitel v NÚOV:  Mgr. Pavel Hyťha
 
Ostatní partneři: Střední odborné učiliště služeb - Litvínov Hamr, 17 partnerů (Nizozemí, Německo, Dánsko, ČR, Velká Británie, Francie)


Cíle projektu:  Cílem projektu bylo zmapovat problematiku předčasných odchodů žáků ze základních a středních škol a provést srovnání mezi jednotlivými zeměmi participujícími na projektu.
 


Výstupy (zprávy, studie aj.)
  • listoapad 2005 - česká průběžná zpráva, 
  • Závěrečná zpráva - po skončení projektu