Continuing Vocational Training Survey II - revisited

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2004
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2007
Hlavní koordinátor projektu: 3s Unternehmensberatung GesmbH (Rakousko), Jörg Markowitsch, Günter Hefler
Hlavní řešitel v NÚOV: Richard Veleta 
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Jeny Festová, Pavla Kalousková 
Ostatní partneři:   
Německo
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
Friederike Behringer, Bernd Käpplinger, Dick Moraal, Gudrun Schönfeld
Francie
BETA / Céreq Alsace, University Louis Pasteur Strasbourg, The European Pole
M´Hamed DIF
Dánsko
Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA)/Aalborg University
John-Houman Soerensen
Itálie
CESPIM SRL /Centro Studi per l‘innovazione di Impresa
Ilaria Lener, Massimo Abbate
Litva
Vytautas Magnas University / Centre for Vocational Education and Research
Vidmantas Tutlys, Rimantas Lauzackas

Cíle projektu: Důvodem realizace projektu a zastoupení NÚOV v něm byla snaha získat více informací o podnikovém vzdělávání a faktorech, které ovlivňují jeho rozvoj. Cílem bylo získat (na základě dat CVTS II a kvalitativních šetření, která proběhnou v tomto projektu) kromě nových informací o podnikovém vzdělávání i např. lepší vysvětlení rozdílů mezi zeměmi EU v této oblasti. Kromě dat CVTS II byly v rámci projektu monitorovány oblasti (a jejich korelace k podnikovému vzdělávání), jako je právní systém, institucionální a organizační systém, státní financování CVT atd.


Výstupy (zprávy, studie aj.)
  •   studie a reporty z jednotlivých fází projektu v anglickém jazyce (studie zpracované v ČR v českém jazyce),


Comprehesive overview of striking differences in the legal framework conditions of continuing vocational education (EN)

Národní zpráva z kvalitativního šetření poskytovatelů firemního vzdělávání v ČR (ČJ, EN)

Národní zpráva z kvalitativního šetření zaměřeného na podniky a podnikové vzdělávání v ČR (ČJ, EN)

Relations between training incidence in enterprises and selected macroeconomic indicators (EN)

 

  • publikace shrnující poznatky a závěry projektu v anglickém jazyce (zkrácená verze v českém jazyce),
  • prezentace na internetových stránkách a v médiích,
  • workshop a závěrečná mezinárodní konference.

Více informací o projektu na www.trainingineurope.com