RISA

Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Zahájení projektu: září 2002
Ukončení projektu: únor 2004
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Úlovcová (RISA-A4, RISA-A7),Ing. Jiří Vojtěch (RISA-A3)
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Jeny Festová (RISA-A3), RNDr. Libor Berný, Ing. Jiří Vojtěch, Ing. Jeny Festová (RISA-A4), Ludmila Kašpárková (RISA-A4, RISA-A7)
Ostatní partneři: Sdružení pro rozvoj lidských zdrojů - hlavní řešitel projektu, Úřad práce Ostrava (RISA-A3, RISA-A4), Vysoká škola podnikání Ostrava (RISA-A7)


Cíle projektu:  Hlavním cílem projektu RISA bylo vytvořit regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Moravskoslezském regionu. 

NÚOV se podílel třemi samostatnými projekty:
RISA-A3
RISA-A4
RISA-A7Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • závěrečné zprávy
  • podrobné metodiky pro kontinuální pokračování činností RISA
  • datové propojení informačních systémů


Další informace Projekt byl financován z programu PHARE Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.