SCENARIO

Scénáře a strategie odborného vzdělávání v Evropě

Datum zahájení projektu: 2.10.1999
Datum ukončení projektu: 1.12.2001
Hlavní koordinátor projektu: CEDEFOP a ETF
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Kubátová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Karel Opočenský, CSc., RNDr. Libor Berný
Ostatní partneři: DHV Ostrava
Dalších devět účastnických zemí: Belgie/Lucembursko, Estonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Velká Británie


Cíle projektu

  • prognózovat vývoj odborného vzdělávání v nejbližších deseti letech
  • porovnat (společné) vývojové tendence a navrhnout opatření zajišťující soulad vývoje s potřebami ekonomiky a trhu práce


Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • V první fázi zjištěny názory tří set odborníků na vývojové trendy v ekonomice, zaměstnanosti a odborném vzdělávání. Posouzeny strategie vedoucí k jejich dosažení. V druhé fázi byly vytvořeny a během interview posouzeny scénáře vývoje do roku 2010.
  • Dvakrát Národní zpráva za ČR (199, 2001) - k dispozici v knihovně NÚOV.
  • Dvakrát se k projektu uskutečnil Národní seminář (1999 a 2001).