SELF - EVALUATION (projekt Leonardo da Vinci)

Mezinárodní metody a modely sebehodnocení neformálních osobních kompetencí

Zahájení projektu: 2001
Ukončení projektu: 2004
Hlavní koordinátor projektu: Berufbildungsinstitut Arbeit und Technik (biat), Universität Flensburg - Německo
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Romana Jezberová, PhD. 
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Mario Stretti, RNDr. Miroslav Kadlec, Mgr. Zdena Tamašiová, Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Ostatní partneři

Industrie- und Handelskammer Flensburg (IHK) - Německo
Centre for Higher Education Studies and Post-16 Education Centre at the University London - Velká Británie
Danmarks Erhvervspadagogiske Lareruddannelse (DEL) - Dánsko
Academus Consultadoria, Evora - Portugalsko
University Patras - Řecko       
Grrek Dances Theatre - Dora Stratou, Atény
Institutul de Ştiinţe ale Educaţie, Bukurešť - Rumunsko

Cíle projektu: Cílem projektu byl vývoj nových metod sebehodnocení pro zjišťování a ověřování osobních kompetencí, které byly získány neformálním způsobem zejména praktickou činností.Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • Accreditation of Competencies in the Czech Republic
  • Evaluation and Accreditation Procedures of Competences Analogical with the Starfish Model
  • Results of an Empirical Research Carried out in Target Groups 

Další informace www.biat.uni-flensburg.de/biat.www/index_projekte.htm