SIMGAME

SIMGAME - The Free Simulation - Manažerské hry

Zahájení projektu: prosinec 2002
Ukončení projektu: 2004
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Jiří Janeček
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Dana Kočková, Mgr. Martina Kaňáková
Ostatní partneři 

 • Romana Řezníčková, CONSIM s.r.o.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Hospodářská komora ČR
 • Asociace obchodních akademií
 • Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kader-leden (Belgie)
 • Bundeshandelsakademie Freistadt (Rakousko)
 • ŠIOV - Śtátny inštitút odborného vzdělávania
 • Ministerstva školstva SR (Slovensko)
 • Ludwig-Maximilians Universität München,
 • Fakultät für Psychologie und Pädagogik,
 • Department Psychologie (SRN)
 • Realschule Hilpoltstein (SRN)
 • Handwerkskammer für Oberfranken Bayreuth (SRN)
 • BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung (SRN)
 • Instituto tecnico commerciale, Teramo (Itálie)

Cíle projektu: Projekt je zaměřen na posílení kvality počátečního odborného vzdělávání v sociálních a podnikatelských dovednostech, zejména v oblasti posílení podnikatelského myšlení a jednání. Výstupy (zprávy, studie aj.) 
 • vývoj vzdělávacího modulu
 • metodické materiály pro učitele, učební materiály a pomůcky pro žáky
 • metodika pro implementaci a evaluaci modulu
 • emo-verze manažerské hry
 • soutěž škol partnerských zemí tohoto projektu

Další informace Informace pro školy a další potenciální zájemce o hru Simgame:
Statická i dynamická verze hry Simgame byly v průběhu školního roku 2003/2004 otestovány na deseti obchodních akademiích v České republice.

Další informace: www.simgame.org