ŠKOLA 2001 (Leonardo da Vinci)

Rozvoj osobnosti v informační společnosti

Datum zahájení projektu: 16.12.1999
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2001
Hlavní koordinátor projektu: Ing.Stanislav Melichar, SOŠ a VOŠ Šumperk
Hlavní řešitel v NÚOV: Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec, Ing. Petr Viceník, Ing. Milan Kousal, Anna Rysková
Ostatní partneři: SOŠ a VOŠ Šumperk, ZEUS Bruxelles, VAB Kulmbach, IDEC Piraeus, IRESTE Nantes, SPŠ Nové Město n.Váhom


Cíle projektu: Vytvořit vzdělávací moduly, které využijí informační technologie jako nástroj výuky. Zajistit prostupnost těchto výukových celků v zemích účastníků projektu - vytvořit vazby mezi školami, organizacemi a firmami v regionech jednotlivých partnerů (zejména prostřednictvím úřadů práce a zaměstnavatelských svazů). Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • Komparativní studie: Viceník P.,Kadlec M.,Petrovič P.: Možnosti tvorby a využívání vzdělávacích modulů zaměřených na informační technologie.
  • Vyvinuté vzdělávací moduly převážně umožňují samostatnou přípravu studentů v oboru Informační technologie jak pro porozumění hardwaru (Základy digitální elektroniky), tak na využívání softwarových nástrojů (Využití SQL a MS-Access pro tvorbu databází, Základní kurz práce s internetem a Úvod do elektronické výměny dat).


Široké uplatnění jistě najde i kurz pro přípravu odborníků na silniční dopravu nebezpečného zboží.