Studie Cedefop: Dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

18. 8. 2021 Přinášíme překlad celkového shrnutí studie, která se zaměřuje na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, a informačního přehledu věnovaného České republice.

Přebal publikaceCedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy) vydal v roce 2020 studii zaměřující se na posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Její první část s názvem Dospělá populace s potenciálem zvyšování kvalifikace a rekvalifikace odhaluje velikost dospělé populace s nízkou úrovní dovedností.

Kromě úrovní dosaženého vzdělání studie bere u dospělých v úvahu digitální dovednosti, čtenářskou a numerickou gramotnost, ale i ztrátu a zastarávání dovedností. Identifikuje rovněž různé podskupiny dospělých s potenciálně nízkou úrovní dovedností. Studie tak přináší poznatky, které jsou klíčové pro lepší design i implementaci cest vedoucích k získávání dovedností a zvyšování kvalifikace těch, kteří to nejvíce potřebují.

Přinášíme překlad dvou kapitol publikace: celkového shrnutí (executive summary) a informačního přehledu věnovaného České republice:

Na publikaci dále navazuje analytický rámec pro rozvoj přístupu ke zvyšování kvalifikace dospělých s nízkými dovednostmi.