Rozšíření a proměny terciárního vzdělávání

Datum zahájení projektu: 31. 7. 2000
Datum ukončení projektu: 30.11.2001
Hlavní koordinátor projektu: PhDr. Jana Bydžovská
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: PhDr. Helena Marinková, PhD., Ing. Karel Opočenský, CSc., Ing. Zorka Husová, JUDr. Ladislava Chateau, Ing. Petr Viceník, CSc.

Cíle projektu: Cílem projektu je rozbor a všestranné posouzení převládajících vývojových tendencí terciární oblasti vzdělávání, porovnání podstatných rysů s novými nároky tradičního terciárního vzdělávání k novým nárokům společnosti a hospodářství včetně střízlivé analýzy toho, co lze a co je nutno za daných okolností plnit.



Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Zpracované studie obsahují analýzy současného stavu, soustředění poznatkového fondu a návrhy využitelné ještě před ukončením úkolu. Jsou vytvořeny potřebné předpoklady pro formulování závěrů týkajících se strategie rozvoje terciárního sektoru vzdělávání.