UNIV 3

IPn podpora procesů uznávání ( ÚNOR 2012 - ŘÍJEN 2015)

Cílem projektu je podpora rekvalifikací, po jejichž absolvování lidé složí zkoušky. Na jejich základě pak získají novou profesní kvalifikaci. Zároveň se ověřuje tzv. „proces uznávání“, v němž jsou uznávány dovednosti a znalosti, které se zájemci o novou profesní kvalifikaci naučili během života i mimo školu. Zkouška probíhá podle hodnoticích standardů Národní soustavy kvalifikací, díky tomu je získaná profesní kvalifikace uznávána zaměstnavateli v celé České republice. UNIV 3 navazuje na projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které probíhaly v letech 2005 až 2012.


web projektu


V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových. Ke zkvalitnění a zpřehlednění rekvalifikací přispěje projekt vytvořením 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, ty budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány v procesu akreditace rekvalifikací. V průběhu projektu bude realizováno 600 pilotních ověřování standardů NSK, tedy procesů uznávání výsledků předchozího učení; pilotní ověřování bude zpětnou vazbou pro tvůrce těchto standardů, která by měla být využita k jejich zkvalitnění.  Cílená příprava pracovníků vzdělávacích institucí participujících na projektu v oblasti realizace pilotního ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení následně umožní kvalitnější realizaci uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.