UNIV

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé (2005 - 2008)

Systémový projekt byl realizován v letech 2005 až 2008 s podporou Evropského sociálního fondu.

Díky projektu UNIV se významně rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání v šesti krajích ČR a zájemci mohou snadněji než dříve dosáhnout uznání kvalifikací, které získali jinde než při počátečním vzdělávání ve škole. V každém ze šesti zúčastněných krajů rozšířilo 11 středních nebo vyšších odborných škol svou výuku o vzdělávací programy pro dospělé. 

Obdobné sítě škol již existovaly v Libereckém a Moravskoslezském kraji, takže dohromady pracovaly sítě škol v osmi krajích.


Zpočátku prošli učitelé odbornými semináři, aby se naučili připravit modulově členěné vzdělávací programy pro dospělé, kterých celkem vzniklo 132. Šlo o rekvalifikační kurzy, programy vzdělávání druhé šance, ale také inovační či specializační kurzy stejně jako programy tzv. normativního vzdělávání (např. svářečské kurzy nebo kurzy pro elektrikáře dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Vznikla tak různorodá a vzájemně propojená nabídka vzdělávání pro dospělé v různých městech. Obyvatelé zúčastněných krajů tedy nemusejí za dalším vzděláváním daleko cestovat a navíc kurzy jsou modulově členěny, takže si zájemci mohou vybrat jen to, co opravdu potřebují.

Na projekt navázal projekt UNIV 2 - KRAJE a Podpora procesů uznávání (UNIV 3).