Uznávání neformálního a informálního učení (projekt OECD)

Zkratka projektu: OECD - Uznávání  (RNFIL)
Datum zahájení projektu: 2006 
Datum ukončení projektu: 2007
Hlavní koordinátor projektu: OECD
Hlavní řešitel v NÚOV: Ing. Jitka Pohanková
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Ing. Hana Čiháková, RNDr. Miroslav Kadlec, Anna Konopásková, Mgr. Lada Plíhalová, Mario Stretti.
Ostatní partneři: CEDEFOP, ETF, Evropská komise, UNESCO, BIAC, TUAC a organizace v dalších zemích OECD zapojených do projektu

Cíle projektu: Projekt OECD se zaměřuje na problematiku zavádění a rozvoje systémů oceňujících neformální vzdělávání a informální učení. V dokumentech, kterými vyhlašuje tuto aktivitu OECD uvádí i základní důvody pro její výběr. Mezi nimi zdůrazňuje zejména sociální dimenzi související s rozvojem aspirací těch, kteří odešli ze školy kvůli neprospěchu dříve, než ukončili vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace. O vstupu České republiky do projektu rozhodlo vedení MŠMT v březnu 2006. Hlavním řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Načasování aktivity OECD je ve vztahu k vývoji v oblasti kvalifikací v České republice velmi dobré. Umožní průběžné ovlivňování procesů souvisejících s praktickou aplikací schváleného zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (Zákon 179/2006 Sb.). Může ovlivnit i  řešení systémových projektů MŠMT realizovaných s podporou ESF (NSK a UNIV).  

Výstupy 

Hlavním úkolem prvního roku trvání projektu byla příprava podkladů pro zpracování zprávy Country Background Report za Českou republiku a vytvoření její první pracovní verze. Ta se následně stala podkladem pro prezentaci na pracovním semináři zástupců řešitelů projektu v jednotlivých zemích, který OECD připravila na leden 2007.