VOTE ALL (projekt Leonardo da Vinci)

Valuing Older Trainers As Lifelong Learners

Projekt byl zahájen v listopadu 2007, ukonen 2009. Účastnilo se ho celkem osm partnerů ze šesti zemí (Španělsko, Itálie, Finsko, Německo, Velká Británie, Česká republika). Jednalo se o výzkumné ústavy, školy a instituce zodpovědné za odborné vzdělávání a přípravu. 

Koordinátorem projektu byl Balear de Desarrollo y Formación, Mallorca, Španělsko.

Obecným cílem projektu bylo zlepšit strategii celoživotního učení prostřednictvím valorizace získaných znalostí a know-how získaných během celoživotního učení na pracovišti a zatraktivnit profesi učitele odborných předmětů a odborné přípravy také pro starší učitele. Specifickými cíli projektu bylo zvýšení povědomí o dovednostech a kompetencích, které jsou zásadní v kontextu celoživotního učení, identifikovat vzdělávací potřeby starších učitelů, které jim umožní přijmout nové role v rámci jejich organizací a rozšířit do všech partnerských zemí nové kvalifikační standardy pro učitele, trenéry a tutory vytvořené ve Velké Británii a další na kompetencích založené standardy. Více informací získáte na webových stránkách projektu http://www.voteall.eu/.

Hlavní řešitelé projektu v NÚOV jsou Ing. Hana Čiháková a Mgr. Richard Veleta.